Poland
Języki

Blog

TSUE: Karta paliwowa zwolniona z VAT

22 maja 2019

TSUE: Karta paliwowa zwolniona z VAT

15 maja 2019 roku TSUE wydał wyrok w sprawie spółki Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH z siedzibą w Austrii przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C‑235/18), w którym  uznał, że czynność polegającą na udostępnianiu kart paliwowych oraz negocjowaniu, finansowaniu i rozliczaniu nabywania paliwa z wykorzystaniem tych kart należy klasyfikować jako zwolnioną z VAT transakcję finansową zbliżoną do przyznania kredytu, o której mowa w art. 135 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2006/112/WE.

Vega AT udostępniała podmiotom powiązanym (m.in. polskiej spółce) karty paliwowe uprawniające do zakupu paliwa na stacjach benzynowych i otrzymywała faktury na zakup paliwa, które po doliczeniu marży refakturowała na spółki zależne. Istotą sporu była odmowa zwrotu naliczonego VAT na rzecz Vega AT związanego z zakupem paliwa.

Pytanie prejudycjalne zmierzało do ustalenia, czy czynności polegające na udostępnianiu kart paliwowych oraz negocjowaniu, finansowaniu i rozliczaniu nabywania paliwa należy klasyfikować jako transakcje łańcuchowe (których zasadniczym elementem jest dostawa paliwa), czy też jako usługi podobne do udzielania kredytów, a więc czynności zwolnionych z VAT.

DORADZTWO PODATKOWE
Nie jesteś zorientowany w kwestiach finansowo-podatkowych i toniesz w niezrozumiałych dla siebie dokumentach?
Dowiedz się więcej

TSUE uznał, że w omawianym przypadku Vega AT nie dokonuje dostawy paliwa na rzecz podmiotów, którym udostępniła karty paliwowe. Zdaniem Trybunału przedmiotem transakcji było świadczenie usług finansowych, które są zwolnione z VAT. Działania Vega AT zbliżone są do czynności wykonywanych przez instytucję finansową lub kredytową i podmiot ten nie może zostać uznany za nabywający i odprzedający paliwo zakupione kartą.

Rozstrzygniecie Trybunału jest groźne zarówno dla wystawcy kart, jak i podmiotu, który za ich pomocą nabywa paliwo na stacjach. Emitent kart paliwowych nie ma prawa odliczyć VAT z faktur otrzymywanych od dostawców paliwa, ponieważ – zdaniem TSUE – w rzeczywistości nie nabywa paliwa go w celu dalszej odprzedaży, a jedynie kredytuje jego zakup przez korzystającego z karty.  Pozbawionym prawa do odliczenia VAT może zostać także korzystający z karty, bowiem faktury jakie otrzymuje od emitenta karty odnoszą się do czynności zwolnionych z VAT.

Zwracamy uwagę, że wyrok może skutkować kwestionowaniem przez fiskusa nie tylko przyszłych, ale także dotychczasowych rozliczeń wystawców kart paliwowych i ich klientów. Wiele zależy jednak od umownego uregulowania wzajemnych relacji emitenta karty oraz podmiotu, który z nich korzysta. Rekomendujemy zatem analizę zawartych przez Państwa umów o korzystanie z kart paliwowych w celu ustalenia, czy określony w nich sposób korzystania z kart jest zbliżony do tego, jaki był przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału w omówionym wyroku.  

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Danielem WIĘCKOWSKIM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter