Poland
Języki

Blog

Stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce – kolejna odsłona sporu

6 marca 2020

Stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce – kolejna odsłona sporu

26 lutego 2020 r. NSA wydał wyrok odnośnie stałego miejsca prowadzenia działalności dla potrzeb VAT przedsiębiorcy mającego siedzibę za granicą. Wyrok może mieć znaczenie dla przedsiębiorców zagranicznych, ale także dla wykonawców świadczących takim klientom usługi na materiałach powierzonych.

Opis przypadku

W rozpatrywanej sprawie, przedsiębiorca z siedzibą w Niemczech zawarł umowę na czas nieokreślony z wykonawcą usług w Polsce – oba podmioty należały do jednej grupy kapitałowej. Na podstawie umowy, wykonawca świadczy usługę uszlachetniania powierzonych materiałów za pomocą narzędzi udostępnionych mu przez niemieckiego przedsiębiorcę. Po uszlachetnieniu towary są wysyłane z powrotem do Niemiec. Polski wykonawca usługi zapewnia miejsce magazynowania materiałów przysłanych z Niemiec i towarów powstałych w efekcie uszlachetnienia oraz  wykonuje samą usługę. Przedsiębiorca niemiecki zatrudnia na terenie kraju jednego pracownika, którego zadaniem jest wyszukiwanie nowych klientów, analiza rynku oraz reprezentowanie pracodawcy na targach. Istotą postępowania było to, czy zagraniczny przedsiębiorca ma w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności dla potrzeb VAT.

Stałe miejsce świadczenia usług, czyli jakie?

DIS uznał, że ciągłe korzystanie z magazynu i usługi uszlachetniania towarów przez przedsiębiorcę wystarczą do powstania stałego miejsca świadczenia usług w myśl przepisów o VAT. Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 282/2011, jest nim dowolne miejsce inne niż to, które stanowi siedzibę działalności gospodarczej podatnika, charakteryzujące się wystarczającą stałością oraz odpowiednim zapleczem personalnym i technicznym, aby umożliwić odbiór i wykorzystywanie usług świadczonych dla potrzeb tego stałego miejsca.

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

Orzeczenie Sądu było takie, że posiadana przez przedsiębiorcę infrastruktura jest wystarczająca do powstania stałego miejsca prowadzenia działalności. Co prawda, uzasadnienie wyroku NSA nie zostało jeszcze opublikowane, dlatego należy odwołać się do uzasadnienia orzeczenia sądu niższej instancji. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że do zaistnienia stałego miejsca w Polsce wystarczające jest ciągłe prowadzenie działalności, do czego wystarczy zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Sąd odwołał się do orzecznictwa TSUE, z którego wynika, że stałe miejsce prowadzenia działalności nie musi posiadać własnych pracowników ani zaplecza technicznego podkreślając, że podobny efekt wywoła korzystanie z pracowników wykonujących usługę pod warunkiem, że przedsiębiorcy przysługuje kontrola nad tymi pracownikami i zapleczem technicznym porównywalna do posiadania własnych zasobów. W przedmiotowej sprawie, w opinii Sądu, fakt wykorzystywania powierzonej powierzchni, sprzętu oraz personelu wykonawcy usług, jak również fakt zatrudniania pracownika w Polsce świadczą o posiadaniu tutaj stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Sąd nie uznał natomiast za istotne tego, że usługi świadczone przez wykonawcę nie były ani intensywne ani częstotliwe. Dla Sądu nie było również istotne, że decyzje zarządcze przedsiębiorcy są podejmowane za granicą.

Podsumowanie

Wyrok ma znaczenie dla zagranicznego przedsiębiorcy, który nawiązał stałą współpracę z kontrahentem wykonującym usługi na materiale powierzonym. W efekcie wydania takiego wyroku wzrosło ryzyko uznania przez organy podatkowe, że przedsiębiorca ma w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności. W takiej sytuacji przedsiębiorca musi zarejestrować się w Polsce do podatku VAT i prowadzić bieżącą sprawozdawczość. Ponadto, polski wykonawca usług byłby obowiązany rozliczać z urzędem skarbowym podatek VAT należny od usług świadczonych dla stałego miejsce.

Podsumowując, skutki wynikające z wyroku NSA mają znaczenia zarówno dla zagranicznych przedsiębiorców, jak również dla ich polskich kontrahentów. Dlatego rekomendujemy przegląd umów zawartych z kontrahentami i ustalenie stopnia, w jakim zagraniczny kontrahent korzysta z pracowników i infrastruktury polskiego wykonawcy.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem , Danielem WIĘCKOWSKIM:

e-mail:ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter