Poland
Języki

Blog

Spółki komandytowe podatnikami CIT? Możliwa kolejna rewolucja w podatkach dochodowych

7 września 2020

Spółki komandytowe podatnikami CIT? Możliwa kolejna rewolucja w podatkach dochodowych

W ostatnich dniach na stronie internetowej Rady Ministrów pojawiła się informacja o planowanych zmianach w ustawach o podatkach dochodowych. Zgodnie z komunikatem, projektowane zmiany przewidują objęcie opodatkowaniem CIT spółek komandytowych, a w szczególnych przypadkach także spółek jawnych.

To z pewnością nie jest dobra wiadomość dla wspólników spółek komandytowych –transparentność podatkowa była bowiem dotąd jedną z głównych przyczyn popularności prowadzenia działalności gospodarczej w formie takiej spółki osobowej. Przypomnijmy też, że idea opodatkowania spółek komandytowych była już rozważana kilka lat temu, ale ostatecznie ograniczono się do objęcia podatkiem CIT tylko spółek komandytowo-akcyjnych. Wszystko wskazuje jednak na to, że podatek CIT – możliwe, że już od 2021 roku – będą płacić także spółki komandytowe.

Treść projektu nie została wprawdzie jeszcze opublikowana, ale jego założenia nie pozostawiają złudzeń.

Rada Ministrów chce uszczelnić system podatkowy poprzez m.in. „objęcie zakresem podmiotowym ustawy CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółek komandytowych”.

Co więcej, wstępne założenia projektu wskazują, że CIT będzie należny także od „spółek jawnych, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje możliwość uchylania się tych podmiotów z opodatkowania podatkiem dochodowym”.

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Dla wielu podatników istotne mogą być też inne zmiany, które mają znaleźć się w projekcie. Rozważane jest bowiem wprowadzenie ograniczenia w rozliczaniu strat, nałożenie obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej przez wszystkich podatników CIT, podwyższenie limitu z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki CIT, a także dostosowanie krajowych regulacji dotyczących źródeł dochodów osiąganych przez nierezydentów do standardów międzynarodowych. Łącznie zmian ma być kilkanaście, przy czym większość z nich zmierza do „uszczelnienia systemu podatkowego”, a tylko nieliczne można rozpatrywać jako korzystne dla podatników.

Po opublikowaniu treści projektu nowelizacji będziemy informować Państwa o szczegółach planowanych zmian.

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Piotrem LISSEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się

Newsletter