Poland
Języki

Blog

Polska „ulga na złe długi” w VAT niezgodna z prawem UE

16 października 2020

Polska „ulga na złe długi” w VAT niezgodna z prawem UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się w sprawie warunków umożliwiających skorzystanie z ulgi na złe długi, które przewiduje polska ustawa o podatku od towarów i usług (art. 89a i 89b). Uznał je w większości za zbyt rygorystyczne w stosunku do tego, co wszystkie państwa członkowskie UE uzgodniły w postaci dyrektywy. Polscy podatnicy zyskali zatem sojusznika w sporach z fiskusem i będą mogli teraz powoływać się bezpośrednio na zasady wynikające z prawa unijnego.

TSUE wydał wczoraj bardzo ważny wyrok w sprawie o sygn. C‑335/19, w którym orzekł o niezgodności polskich przepisów dotyczących ulgi na złe długi z dyrektywą 2006/112/WE.

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowymPOZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Jak wskazał TSUE, powołując się przy tym na zasadę proporcjonalności, środki zastosowane w celu wdrożenia dyrektywy powinny być właściwe do realizacji celów przewidzianych przez tę dyrektywę i nie powinny wykraczać poza to, co jest niezbędne do ich osiągnięcia.

Za niezgodny z dyrektywą TSUE uznał więc wynikający z polskich przepisów warunek, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z prawa do obniżenia podstawy opodatkowania o kwoty wynikające z nieopłaconych faktur, dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT.

Trybunał nie wypowiedział się w kwestii pozostawania przez dłużnika w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, gdyż sprawa, którą rozpatrywał, wynikła w czasie, gdy polskie przepisy jeszcze nie przewidywały takiego rodzaju postępowania. Można jednak rozsądnie założyć, że również taka okoliczność nie blokuje możliwości stosowania ulgi na złe długi.

W polskich przepisach znajdziemy także warunek, który pozwala na skorzystanie z ulgi przed upływem 2 lat, liczonych od końca roku, w którym wystawiono fakturę nieuregulowaną przez dłużnika częściowo lub w całości. To ograniczenie również nie było tym razem przedmiotem rozważań Trybunału – jednak przez pryzmat zasad i sposobu ich właściwej realizacji, na które wskazał TSUE, nie wydaje się, aby akurat ten warunek mógł być kiedyś uznany za niezgodny z dyrektywą. Podobnie zresztą jak fakt zbycia przeterminowanej należności.

Wyrok TSUE to dobra wiadomość dla wszystkich podatników mających kłopoty z terminowymi płatnościami od swoich kontrahentów, którzy zmuszeni zostali do zgłoszenia upadłości bądź podjęli decyzję o likwidacji działalności.

Jeżeli należą Państwo do grona takich podatników – zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy zbadają dostępne możliwości i zaproponują indywidualne rozwiązanie. 

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się

Newsletter