Poland
Języki

Blog

Nowy projekt zmiany rozporządzenia odraczającego pobór WHT

29 kwietnia 2020

Nowy projekt zmiany rozporządzenia odraczającego pobór WHT

23 kwietnia 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Projekt Rozporządzenia). Projekt przewiduje kolejne już, czwarte przedłużenie wyłączenia stosowania art. 26 ust 2e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), dalej: UPDOP do 31 grudnia 2020 r. Analogicznie, przedłużenie przewidziane zostało również dla regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Poprzednie rozporządzenie Ministra Finansów wyłączało czasowo zastosowanie powyższego przepisu do 30 czerwca 2020 r. Zgodnie z § 1 projektowanego aktu, w Rozporządzeniu z 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 poz. 2545) wyrażenie „do dnia 30 czerwca 2020 r.” zastępuje się fragmentem „do dnia 31 grudnia 2020 r.”.

Uzasadnienie projektu

Ministerstwo Finansów uzasadnia dalsze przedłużenie wyłączenia stosowania tej regulacji pandemią wirusa COVID-19: „Z uwagi na ogłoszenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, […] przedłuża się wyłączenie stosowania art. 26 ust 2e ustawy, co jest umotywowane koniecznością ograniczenia obowiązków związanych z poborem podatku u źródła dla przedsiębiorców, a także potrzebą zapewnienia właściwej wydolności po stronie administracji skarbowej. Z uwagi na brak możliwości precyzyjnego określenia terminu ustania stanu epidemii oraz załagodzenia dla przedsiębiorców skutków tego stanu, zaproponowano odroczenie do końca 2020 r. […]” – czytamy w uzasadnieniu do Projektu Rozporządzenia. Warto dodać, że z wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwa Finansów wynika, że odroczenia poboru tzw. zryczałtowanego podatku u źródła (WHT) mają związek z planowanymi na pierwszą połowę 2020 r. zmianami w przepisach dotyczących podatku u źródła.

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

Przedmiot zmian

Projekt Rozporządzenia zakłada wyłączenie stosowania art. 26 ust. 2e UPDOP w przypadku dokonywanych wypłat wskazanych w  § 4 wspomnianego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
tj. wypłat:

  1. Innych, niż określone w § 2 ust. 1 pkt 7–9 na rzecz podatników, o których mowa w § 2 ust. 2, jeżeli istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem siedziby lub zarządu tych podatników;
  2. z tytułu dywidend i innych przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych na rzecz podatników, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski).

Należy podkreślić, iż Projekt Rozporządzenia odnosi się wyłącznie do art. 26 ust. 2e UPDOP dotyczącego poboru WHT dla płatności powyżej 2 mln zł w danym roku podatkowym na rzecz danego podatnika, bez uwzględnienia zwolnień z WHT lub korzystnych stawek tego podatku, jakie mogą wynikać z przepisów umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (UPO) lub zwolnień przewidzianych w przepisach UPDOP.

W uzasadnieniu podkreślono, że przedłożony projekt pozostaje zasadniczo bez wpływu na zakres zastosowania innych regulacji, niż art. 26 ust. 2e UPDOP, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Jak czytamy: „Nie doznają więc ograniczenia określone w przepisach ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. m.in.: obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikacji warunków zastosowania niższej stawki, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku (dwa ostatnie zdania znowelizowanego art. 26 ust. 1 ustawy) czy też wprowadzone ustawą nowelizującą rozwiązania materialnoprawne (zmiana definicji rzeczywistego właściciela, zmiana treści klauzuli
z art. 22c ustawy, dodatkowe zobowiązanie podatkowe czy zmiana zasad odpowiedzialności płatnika”.

W obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 projektowane odroczenie poboru WHT można oceniać pozytywnie, choć bez wątpienia przedsiębiorcy wyczekują na zapowiadaną nowelizację przepisów UPDOD
w zakresie zasad poboru podatku u źródła.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem , Danielem WIĘCKOWSKIM:

e-mail:ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter