Poland
Języki

Blog

Nadchodzą zmiany dla sprzedających w Niemczech za pośrednictwem Internetu (część 1)

10 grudnia 2018

Nadchodzą zmiany dla sprzedających w Niemczech za pośrednictwem Internetu (część 1)

Próby uszczelnienia podatku od towarów i usług to tendencje widoczne w całej Unii Europejskiej, w tym w Niemczech. Poważnym problemem, który dostrzegają obecnie administracje podatkowe, są towary napływające z krajów spoza Europy, głównie z rynków azjatyckich. Ci sprzedawcy często nie płacą podatków, przez co istotnie zakłócają konkurencję a dodatkowo uszczuplają budżety państw UE.

Nie czekając na uregulowania na poziomie unijnym (plany w tym zakresie są już bardzo zaawansowane), niemiecki ustawodawca wprowadza rozwiązanie, które zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2019 r. Chodzi o dokładniejsze kontrolowanie platform sprzedaży działających na rynkach elektronicznych oraz konieczność gromadzenia przez nie certyfikatów podatkowych wydawanych dla sprzedawców użytkujących ich sklepy internetowe.

Platformy sprzedaży internetowej umożliwiają podmiotom z państw trzecich, za pomocą sklepu internetowego, sprzedaż towarów na rynku niemieckim. Jednak to na osobach prowadzących te platformy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku obrotowego (VAT), który będzie wynikał ze zobowiązań danego sprzedawcy, jeśli ten ich nie wypełni. Operatorzy sklepów internetowych będą mogli uwolnić się od tej solidarnej odpowiedzialności jedynie pod warunkiem przedstawienia certyfikatu podatkowego potwierdzającego, że obsługiwany przez niego sprzedawca jest zarejestrowanym podatnikiem. Dzięki identyfikacji i potwierdzającemu ją certyfikatowi urzędnicy będą mogli zbadać, czy dostawcy towarów wypełniają swoje zobowiązania podatkowe.

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

Dane, które będzie trzeba będzie gromadzić, a w razie potrzeby udostępnić urzędowi to m. in.:

  • pełna nazwa i adres dostawcy;
  • jego numer identyfikacyjny do celów VAT;
  • okres ważności certyfikatu podatkowego;
  • miejsce rozpoczęcia wysyłki towaru oraz miejsce jego przeznaczenia;
  • data i wartość sprzedaży/dostawy.

Ułatwieniem dla operatorów będzie możliwość zadania Centralnemu Federalnemu Urzędowi Skarbowemu (niem. Bundeszentralamt für Steuern) pytania o certyfikat podatkowy danego podmiotu. To szczególnie istotne, skoro w przyszłości mogą być odpowiedzialni za zobowiązania podatkowe niezidentyfikowanego dostawcy. Jeśli podmiot prowadzący platformę internetową dopełni w tej kwestii formalności, będzie mógł uwolnić się od „cudzych” zobowiązań z tytułu podatku obrotowego (VAT). Możliwość zadania tego pytania elektronicznie jest jeszcze w fazie przygotowań.

Warto nadmienić, że nabywając towary czy usługi od osób prywatnych trudno żądać od nich certyfikatu podatkowego. Jednak, jeśli działania sprzedawcy noszą znamiona działalności gospodarczej, operator sklepu musi mieć na uwadze, że jego odpowiedzialność nie będzie wyłączona. Wspomniane regulacje nie będą zresztą dotyczyć tylko osób i firm z państw trzecich. Każda osoba, która będzie chciała dostarczać towary na rynek niemiecki, będzie zobowiązana przedstawić zaświadczenie o swojej rejestracji dla celów podatkowych.

Sprzedawcy powinni jak najszybciej zarejestrować się w Centralnym Federalnym Urzędzie Skarbowym (jeśli jeszcze tego nie zrobili) i zadbać o wydanie im certyfikatu podatkowego. W przeciwnym wypadku prowadzący sklep internetowy, w obawie przed odpowiedzialnością za cudze zobowiązania podatkowe, mogą odmówić współpracy podmiotom, które nie przekażą im certyfikatu podatkowego. Prosimy jednak zwrócić uwagę, że rejestracja w Centralnym Federalnym Urzędzie Skarbowym nie jest równoznaczna z rejestracją na VAT, a jedynie ma na celu zidentyfikowanie podmiotów dokonujących sprzedaży na terytorium Niemiec z wykorzystaniem platform internetowych.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Przemysławem POWIERZĄ:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter