Poland
Języki

Blog

Krótszy termin na przesłanie informacji rozliczeniowych PIT-11 oraz PIT-8C do Urzędu Skarbowego

30 listopada 2018

Krótszy termin na przesłanie informacji rozliczeniowych PIT-11 oraz PIT-8C do Urzędu Skarbowego

Wchodzą nowe przepisy ustawy z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy od podatku dochodowym od osób fizycznych  oraz niektórych innych ustaw. W 2019 r. będzie mniej czasu na przygotowanie i wysłanie do urzędów skarbowych informacji  o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 i PIT-8C za 2018 rok.

Każdy płatnik(pracodawca) będzie zobowiązany do przesyłania formularzy w terminie:

  1. Urząd Skarbowy – do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym
  2. Podatnikowi – do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

 

Jedynie IFT-1R będzie przekazywany urzędom skarbowym do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem wskazanych terminów, obowiązek przesłania rocznego obliczenia podatku oraz wymienionych informacji będzie wykonywany nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności.

Dodatkowo deklaracje i informacje podatkowe będzie można wysyłać do fiskusa wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Tak więc ostatecznie wyeliminowana zostanie możliwość przesyłania ich do urzędów skarbowych w formie papierowej.

Nowe zasady składania formularzy będą obowiązywały już w stosunku do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r. 

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

WYPEŁNIANIE ZEZNANIA ZA PODATNIKÓW

Jednocześnie w wyniku wejścia w życie ustawy z 4 października 2018r. wprowadzona zostanie usługa polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego za podatnika przez Krajową Izbę Skarbową (KIS) bez konieczności składania wniosku.

Fiskus przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników składających zeznania podatkowe - zarówno podatników nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i podatników prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się według skali podatkowej lub liniowo, a także podatników uzyskujących dochody kapitałowe. Zgodnie ze znowelizowanym  updof podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

 (podstawa prawna: art. 42 g. USTAWY z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw)

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Agnieszką BRODĄ:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter