Poland
Języki

Blog

Kontrowersyjne podejście DKIS – tylko 3 miesiące na przygotowanie dokumentacji cen transferowych

18 grudnia 2019

Kontrowersyjne podejście DKIS – tylko 3 miesiące na przygotowanie dokumentacji cen transferowych

22 listopada 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: DKIS, Organ) wydał kontrowersyjną interpretację indywidulną o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.421.2019.1.SJ, zgodnie z którą podatnicy, których rok podatkowy kończy się w okresie październik – grudzień 2019 r. i którzy stosują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r. są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz sporządzenia sprawozdania CIT-TP w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Stan prawny

Zgodnie z ustawą o CIT obowiązującą do 31 grudnia 2018 r. na sporządzenie dokumentacji podatkowej, złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz złożenie sprawozdania CIT-TP podatnicy mieli czas do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego. W ubiegłym roku Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. z 2018, poz. 555; dalej: Rozporządzenie) wydłużył wskazany termin do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Jednakże, zgodnie z literalnym brzmieniem Rozporządzenia przedłużenie to ma zastosowanie jedynie do terminów upływających w 2018 r. lub 2019 r.

Stałe przedłużenie terminów na wywiązanie się z ww. obowiązków zostało natomiast wprowadzone wraz z nowelizacją przepisów w zakresie cen transferowych, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193).

Stan faktyczny sprawy

Rok podatkowy Podatnika (Podatkowej Grupy Kapitałowej) występującego o interpretację obejmuje okres od 1 grudnia do 30 listopada następnego roku kalendarzowego. W roku podatkowym kończącym się 30 listopada 2019 r. Wnioskodawca postanowił stosować przepisy ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r.

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

Powstało zatem pytanie, czy dla Wnioskodawcy termin na sporządzenie dokumentacji podatkowej, złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz złożenie sprawozdania CIT-TP za rok podatkowy trwający od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r., dla którego pierwotnie określony w ustawie o CIT termin mija w 2020 r., również upływa z końcem dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, tj. 31 sierpnia 2020 r.

W ocenie Podatnika, należy przyjąć, iż termin na wywiązanie się z ww. obowiązków wynosi dziewięć miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Wnioskodawca argumentował, że przecież intencją ustawodawcy jest, aby podatnicy mieli 9-miesięczny termin na realizację powyższych obowiązków, liczony od zakończenia roku podatkowego. Ta intencja została wyrażona zarówno w Rozporządzeniu, jak i w znowelizowanych przepisach ustawy o CIT. Okoliczność, iż sytuacja podatników, których rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym i dla których terminy na sporządzenie dokumentacji upływają w 2020 r., wydaje się być przeoczeniem ustawodawcy.

Stanowisko DKIS

DKIS nie zgodził się jednak z stanowiskiem Wnioskodawcy. W związku z tym, że Podatnik stosuje przepisy ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r. rozpatrywana była możliwość zastosowania przepisów Rozporządzenia. Zdaniem Organu, literalna wykładnia ww. regulacji wskazuje wprost, że wydłużenie terminu obejmuje wyłącznie obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze, na wypełnienie których terminy upływają w 2018 r. lub 2019 r. DKIS wskazał, że rok podatkowy Podatnika kończy się 30 listopada 2019 r., a więc 3-miesięczne terminy określone w ustawie o CIT mijają w lutym 2020 r. W konsekwencji przedłużenie, o którym mowa w Rozporządzeniu, nie będzie miało więc do Wnioskodawcy zastosowania, jako że termin Wnioskodawcy na dokonanie ww. czynności nie mija w 2018 r. ani w 2019 r. Brak jest zatem podstaw do twierdzenia, że Podatnik, ze względu na rok podatkowy inny niż kalendarzowy, może skorzystać z przepisów Rozporządzenia, skoro wyraźnie przepisy tego Rozporządzenia nie dotyczą Wnioskodawcy – wyjaśnił Organ.

Konsekwencje

Jak stanowisko DKIS wpłynie na sytuację innych podatników? Niestety, jeżeli Państwa rok podatkowy kończy się w okresie pomiędzy październikiem a grudniem 2019 r. i w odniesieniu do obowiązków z zakresu cen transferowych wybrali Państwo stary reżim prawny (obowiązujący do 31 grudnia 2018 r.) to, zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Organ, są Państwo zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz złożenia sprawozdania CIT-TP w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, czyli w okresie pomiędzy styczniem a marcem 2020 r. a nie, jak prawdopodobnie Państwo zakładali, między lipcem a wrześniem 2020 r. (w zależności od tego, kiedy dokładnie kończy się Państwa rok podatkowy).

Podsumowując, omawiana interpretacja jest bardzo niekorzystna dla wszystkich podatników stosujących stary reżim prawny, których rok podatkowy, inny niż kalendarzowy, kończy się pomiędzy październikiem a grudniem 2019 r. Będą oni zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz złożenia sprawozdania CIT-TP sześć miesięcy wcześniej niż przewidywali. Jak dotąd jest to jedyna interpretacja poruszająca tę tematykę. Pozostaje mieć nadzieję, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej dokona jej zmiany. Na ten moment zalecamy ostrożność i przeanalizowanie Państwa sytuacji pod kątem terminowego wywiązania się z obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych z zakresu cen transferowych.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter