Poland
Języki

Blog

Kolejny pakiet zmian do ustawy o VAT

9 lipca 2019

Kolejny pakiet zmian do ustawy o VAT

5 marca 2019 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Po dłuższej przerwie, 3 lipca 2019 r. Sejm zdecydował się skierować projekt do prac w Komisji Finansów Publicznych.  Z uwagi na fakt, że nowelizacja zawiera istotne zmiany dotyczące stosowania stawek VAT warto zapoznać się z planowanymi zmianami już teraz.

Zmiana PKWiU 2008 na CN i PKWiU 2015

Identyfikacja towarów i usług do celów ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: UPTU) odbywa się obecnie na podstawie klasyfikacji PKWiU 2008. Oparty na niej obowiązujący system stawek podatku VAT jest w rezultacie rozbudowany i skomplikowany, co znacznie utrudnia jego używanie. Dlatego też projekt ustawy zmieniającej UPTU zakłada zmianę PKWiU 2008 na:

  • Nomenklaturę scaloną CN (i tak już od dłuższego czasu używaną w sprawach celnych w całej UE) – w zakresie towarów,
  • PKWiU 2015 – w zakresie usług (CN dotyczy bowiem wyłącznie towarów).

W ocenie twórców nowelizacji stosowanie ww. klasyfikacji znacznie uprości identyfikację towarów i usług na potrzeby podatku VAT.

Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej (WIS)

Kolejnym ułatwieniem dla podatników ma być wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej (WIS). Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy zmieniającej, WIS ma służyć jako instrument zapewniający podatnikom i organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek podatku VAT.

WIS ma przybrać formę decyzji wydawanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na potrzeby opodatkowania VAT dostawy, importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz świadczenia usług. WIS zawierać będzie opis towaru albo usługi będących jej przedmiotem, klasyfikację towaru według CN, Polskiej Klasyfikacji Obiektów albo klasyfikację usługi według PKWiU oraz właściwą dla tak sklasyfikowanego towaru albo usługi stawkę podatku VAT.

O wydanie WIS będzie mógł wystąpić m.in. podatnik posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP, jak również zamawiający, w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych, w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Ponadto projekt przewiduje funkcję ochronną WIS, co oznacza, że informacja będzie wiążąca dla organów podatkowych. Zatem jeżeli podatnik przedłoży organowi podatkowemu wydaną na jego wniosek WIS, to organ nie będzie mógł kwestionować stawki VAT zastosowanej w oparciu o taką decyzję.

O ile WIS będzie działać sprawnie – jest szansa na nową jakość w zakresie prawidłowego stosowania stawek obniżonych oraz zwolnień w VAT. Jak dotąd podatnicy pozostają bowiem ofiarą pewnego klinczu: o stawce decyduje niby klasyfikacja PKWiU. Organy podatkowe, pomimo licznych orzeczeń w tym zakresie, nie czują się kompetentne do udzielania wiążącej informacji na temat poprawnej klasyfikacji towarów i usług, skoro to zadanie należące do GUS. Ten urząd nie jest jednak organem podatkowym, a więc nie ma nic do powiedzenia w sprawie stawki podatku. I tak koło się zamyka.

DORADZTWO PODATKOWE
Nie jesteś zorientowany w kwestiach finansowo-podatkowych i toniesz w niezrozumiałych dla siebie dokumentach?
Dowiedz się więcej

Nowa matryca stawek

Projekt ustawy nowelizującej UPTU przewiduje również wprowadzenie nowej matrycy stawek podatku VAT. Zakłada on przede wszystkim przyjęcie takiej samej stawki podatku dla całych działów nomenklatury scalonej CN, co ma znacznie uprościć stosowanie tej matrycy – również poprzez zmniejszenie ilości pozycji w załącznikach do UPTU zawierających wykazy produktów i usług, dla których zastosowanie mają stawki obniżone 8 i 5% (odpowiednio załącznik nr 3 i nr 10).

W konsekwencji, część towarów i usług zostanie objęta inną niż obecnie obowiązująca stawką podatku.

Zmniejszeniu ma ulec stawka dla m.in.:

  • owoców tropikalnych i cytrusowych, niektórych orzechów (pistacjowych, migdałów, kokosowych) – z 8 na 5%,
  • pieczywa każdego rodzaju, włącznie z ciastkami (co pozwoli na zlikwidowanie sporów co do stawek podatku dla tych wyrobów; obecnie, w zależności od daty przydatności do spożycia danego wyrobu, może on być opodatkowany stawką 5, 8 lub 23%),
  • książek wszelkiego rodzaju (a więc również tych w formie elektronicznej, czyli popularnych e-booków) – do 5%, a także gazet, dzienników i czasopism do 8% (niektóre z nich opodatkowane są obecnie stawką 23%),
  • produktów dla niemowląt i dzieci (z 8 na 5%).

Projekt zakłada także podwyższenie stawki podatku m.in. dla homarów i ośmiornic oraz innych skorupiaków, mięczaków i bezkręgowców wodnych, oraz przetworów z nich, a także kawioru i posiłków zawierających te produkty (z 5 na 23%).

Planowany termin wejścia w życie przedstawionych zmian

Projekt ustawy zmieniającej zakłada, że większość zmian (nowa matryca stawek, zmiana PKWiU 2008 na CN i PKWiU 2015) obowiązywać będzie od stycznia 2020 r.

Niemniej, projekt przewidywał również, że niektóre przepisy (w tym przepis umożliwiający wydawanie WIS) obowiązywać powinny już od 1 czerwca 2019 r. Skoro jednak prace nad nowelizacją wciąż trwają w Sejmie, trudno dziś jeszcze przewidzieć, kiedy faktycznie wejdą w życie.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Danielem WIĘCKOWSKIM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

Newsletter