RSM Poland
Języki

Języki

Blog: Wawrzyniec ŻBIKOWSKI

13 maja 2021

Na gruncie podatku VAT wiele sporów i wątpliwości budzi zagadnienie tzw. stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Posiadanie takiego stałego miejsca ma niebagatelne znaczenie, gdyż wpływa ono na określenie miejsca świadczenia usług, a w konsekwencji także kraju, w którym świadczenia podlegają opodatkowaniu VAT.

Blog - Autorzy

Anna MAJ (1)
Ewa PYTEL (1)