RSM Poland
Języki

Języki

Blog: Karina KOPCZYŃSKA

28 września 2015

Art. 79 pkt. 4 Ustawy o rachunkowości wskazuje, że ten kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym dokonuje przestępstwa, co skutkuje odpowiedzialnością karną: grzywną albo karą ograniczenia wolności.

Sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego wynikają też z Kodeksu karnego skarbowego.

Blog - Autorzy

Anna MAJ (1)
Ewa PYTEL (1)