RSM Poland
Języki

Języki

Blog: Adam KOŁODZIEJCZYK

6 lipca 2015

Tym razem chciałbym napisać parę słów o opłatach, jakie dość często można spotkać w branży usług hotelowych. Chodzi mi o opłaty z tytułu odwołania lub niewykorzystania rezerwacji oraz ich rozliczenie na gruncie podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na tzw. attrition fee, czyli opłatę za zarezerwowane, ale niewykorzystane pokoje hotelowe.

24 kwietnia 2015

W ostatnim czasie nasi klienci zadają coraz więcej pytań o właściwe rozliczanie na gruncie podatku VAT różnego rodzaju wezwań do zapłaty kar i odsetek umownych z tytułu niewywiązywania się z umowy. Wezwania takie mogą pojawić się chociażby w przypadku konieczności zawiadomienia kontrahentów o opóźnieniach w płatnościach. Sporządzający wezwania, którzy naliczają opłaty za ich wystawienie, rozliczają również z tego tytułu podatek VAT, wskazując go na fakturze. Czy słusznie? Ponieważ spotykam się z takimi sytuacjami coraz częściej, chciałbym po krótce wyjaśnić, jak wezwania do zapłaty powinny być rozliczane na gruncie podatku VAT.

Blog - Autorzy

Anna MAJ (1)
Ewa PYTEL (1)