Poland
Języki

Blog

Elektroniczne sprawozdania finansowe i związane z nimi wątpliwości

8 listopada 2018

Elektroniczne sprawozdania finansowe i związane z nimi wątpliwości

Od 1 października 2018 roku zmieniona została m.in. Ustawa o rachunkowości (dalej UoR), w myśl której sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W art. 49 UoR czytamy dalej, że sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

AUDYT FINANSOWY
Masz wątpliwość, czy dane, które otrzymujesz z księgowości przedstawiają rzetelny i rzeczywisty stan rzeczy?
Dowiedz się więcej

Problem w tym, że na razie trudno znaleźć odpowiednie narzędzie informatyczne, które byłoby wsparciem technicznym zarówno dla wypełniającego, jak i dla weryfikatora. Nieco łatwiej mają podmioty sporządzające swoje sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF, które powinno się także tworzyć w strukturze logicznej oraz w dedykowanym formacie, jeżeli tylko zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jednak na tę chwilę takich struktur i formatów „pod” MSSF nie ma, zatem – a contrario – można sporządzać je „po staremu”, czyli zapisać w formacie pdf i w takiej formie podpisać, by następnie złożyć do rejestru.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Piotrem STASZKIEWICZEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter