RSM Poland
Języki

Języki

Wpisy z sierpnia 2019

RSS

8 sierpnia 2019
Elżbieta KOBIERSKA

Czy pracodawca płacący podatek i świadczenia z ubezpieczenia społecznego może z tego tytułu otrzymać wynagrodzenie od fiskusa lub ZUS?

5 sierpnia 2019
Przemysław POWIERZA

Od 1 stycznia 2020 roku zaczną obowiązywać ujednolicone w całej Unii Europejskiej (UE) zasady dokumentowania przemieszczenia towarów pomiędzy krajami Wspólnoty w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT).