RSM Poland
Języki

Języki

Wpisy z grudnia 2018

RSS

10 grudnia 2018
Lidia PTASIŃSKA

Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji i jest coraz częściej wybierana jako miejsce zakładania przedsiębiorstw przez zagranicznych inwestorów. Inwestor chcący założyć w Polsce spółkę z kapitałem zagranicznym powinien zadbać przede wszystkim o to, aby wszystkie sporządzone za granicą urzędowe dokumenty, którymi będzie się posługiwał w Polsce, były zaopatrzone w tak zwane apostilleApostille to klauzula nakładana na zagraniczne dokumenty urzędowe, która umożliwia posługiwanie się nimi w polskich urzędach i instytucjach bez konieczności ich dodatkowej legalizacji. A okazji do kontaktów z polskimi urzędami przedsiębiorca będzie miał wiele – nie tylko w trakcie procesu zakładania spółki i jej rejestracji, ale także w czasie wypełniania obowiązków sprawozdawczych. I to właśnie o podstawowych obowiązkach sprawozdawczych dla podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego chciałabym dzisiaj napisać.

3 grudnia 2018
Piotr STASZKIEWICZ

W ostatnim roku poświęciliśmy na łamach naszego bloga sporo miejsca nowemu standardowi MSSF 16, który istotnie zmienia koncepcję rozpatrywania umów pod kątem konieczności ujawnienia transakcji w bilansie leasingobiorcy. Kontynuujemy temat, odpowiadając na kolejny zestaw najczęściej pojawiających się pytań, związanych z tym standardem.