RSM Poland
Języki

Języki

Wpisy z grudnia 2016

RSS

29 grudnia 2016
Piotr STASZKIEWICZ

Jak wiadomo nam finansistom i księgowym, stosowanie MSSF[1] w Polsce nie jest (jeszcze) popularne; dominują rozwiązania zawarte w ustawie o rachunkowości, a w zakresie ujmowania i późniejszej amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych to i nierzadko rozwiązania zaciągnięte z ustawy o podatku dochodowym. Cóż zrobić?

 

[1] MSSF to Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje wydane przez Radę ds. Standardów w Londynie.