RSM Poland
Języki

Języki

Wsparliśmy szczecińską Fundację Balet

Jak co roku, szczecińska Fundacja Balet działająca w Polsce od 27 lat na rzecz dzieci i młodzieży artystycznie uzdolnionej, organizowała 11. Międzynarodowy Konkurs Baletowy ZŁOTE POINTY oraz 17. Międzynarodową Galę Gwiazd Baletu. Mieliśmy okazję i jednocześnie wielką przyjemność wesprzeć organizacje tego wydarzenia.

Wydarzenie odbyło się w dniach 18-19 kwietnia 2018 roku w Teatrze Polskim-Sali Koncertowej w Szczecinie.  Od 2002 roku konkurs ma status ogólnopolski, natomiast zasięg międzynarodowy uzyskał w roku 2008). Jest to jedyny międzynarodowy konkurs dla najlepszych absolwentów szkół baletowych w Polsce. Wpisał się on już na stałe w kalendarium imprez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako obowiązujący w szkolnictwie artystycznym. Uczestnicy zgłaszani są przez dyrektorów i grono pedagogiczne szkół zgodnie z regulaminem i prezentują się w choreografiach klasycznych i współczesnych.  Tancerze oceniani są przez międzynarodowe jury, w którym zasiadają cenieni baletmistrzowie, tancerze i choreografowie. Organizacja konkursu ZŁOTE POINTY w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju sztuki baletowej.

 Przekazane przez nas wsparcie zostało przeznaczone na stypendia dla młodych adeptów, którzy rozwijają swoje umiejętności w ramach szkół baletowych.

Typ treści: 
CSR