RSM Poland
Języki

Języki

POMOC ZA ZŁOTÓWKĘ

Dla Fundacji „Wcześniak Rodzice Dzieciom”, w ramach działań pro bono, badaliśmy księgi rachunkowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku. Dzięki naszym rekomendacjom Fundacja, jako Organizacja Pożytku Publicznego, może jeszcze lepiej zarządzać środkami pozyskanymi z 1% oraz w sposób sprawny i przede wszystkim zgodny z normami realizować swoje cele statutowe.

Jeśli chcesz zapoznać się bliżej z działalnością Fundacji i sprawdzić, czy także możesz pomóc, odwiedź stronę https://www.wczesniak.pl/.

Typ treści: 
CSR