Languages

Poland
Languages

Languages

PPK

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych wszystkie podmioty zatrudniające pracowników zostały zobowiązane do wdrożenia w swojej organizacji Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK), czyli powszechnego systemu oszczędzania emerytalnego, wzorowanego na międzynarodowych rozwiązaniach, który ma szansę dokonać rewolucji w polskim systemie.  Najwcześniej, bo już od 1 lipca 2019 roku, do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 osób, a najpóźniej, tj. w połowie 2020 roku, małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych. Pomysł na PPK powstał  we współpracy rządu, Polskiego Funduszu Rozwoju, organizacji pracodawców i związków zawodowych.