Languages

Poland
Languages

Languages

Złe długi

Zatory płatnicze są problemem większości sektorów gospodarki w Polsce. Badania statystyczne wskazują, że z roku na rok problem ten narasta. Przepisy podatkowe w precyzyjnie określonych sytuacjach pozwalają na częściowe zminimalizowanie negatywnych skutków braku płatności za wystawione faktury.

W zakresie podatków dochodowych, podatnik – po spełnieniu ustawowych warunków – może zaliczyć nieuregulowaną należność do kosztów uzyskania przychodów. W podatku VAT, niezapłacona w ciągu 90 dni od daty upływu terminu płatności faktura, pozwala –  pod pewnymi warunkami – na skorzystanie z tak zwanej „ulgi na złe długi”.

Niestety, w tym drugim przypadku ustawodawca postanowił obciążyć ryzykiem niewypłacalności dłużnika tylko i wyłącznie wystawcę faktury.

Czy takie rozwiązanie jest zgodne z Dyrektywą VAT? Na to i inne pytania odpowiedzi udziela Daniel WIĘCKOWSKI, Tax Director w RSM Poland.

Zapraszamy na wirtualne spotkania z naszym ekspertem!