Languages

Poland
Languages

Languages

Podatek u źródła

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono nowe zasady w zakresie pobierania tzw. zryczałtowanego podatku u źródła (WHT). Dla polskich przedsiębiorców pełniących funkcję płatnika oznacza to znaczne komplikacje oraz kolejne obciążenia administracyjne.

Aktualnie, płatnicy muszą nie tylko pozyskiwać certyfikat rezydencji swojego kontrahenta, ale także weryfikować, czy istnieją podstawy do zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania wynikających z właściwej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (UPO).

Obszarów problemowych w zakresie uznawania płatności za podlegające WHT zidentyfikowano całkiem sporo. Są jednak obszary wciąż niezbadane, na które dotychczasowa praktyka nie rzuca jasnego światła.

Dlaczego zmiany w podatku u źródła są ważne? Czy są odpowiednio doceniane przez podatników?

Zapraszamy na wirtualne spotkania z naszym ekspertem!