RSM Poland
Languages

Languages

Leszek WOZIŃSKI
Audit Manager w RSM Poland
Office : Warszawa

Aplikant na biegłego rewidenta, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalista w dziedzinie badania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF oraz polskim prawem bilansowym. Odpowiedzialny za kierowanie zespołem w trakcie wykonywanych czynności rewizji finansowych obejmujących weryfikację kontroli wewnętrznej w spółkach, weryfikację sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, badanie/przeglądy pakietów konsolidacyjnych, projekty due diligence.

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Wydział Finansów i Ubezpieczeń).

Uprawnienia zawodowe:

  • Certyfikat księgowego wydany przez Ministerstwo Finansów uprawniające do prowadzenia ksiąg rachunkowych (nr 65221/2014).

Doświadczenie zawodowe:

  • od 2010 roku: w BDO;
  • od 2014 roku: w RSM Poland KZWS.

Specjalizacja zawodowa:

  • badanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF, US GAAP oraz polskim prawem bilansowym;
  • udział w przeglądach oraz projektach typu due diligence;
  • badanie systemu kontroli wewnętrznej.