RSM Poland
Języki

Języki

Doradztwo podatkowe

Kompleksowo wspieramy przedsiębiorców, oferując profesjonalne doradztwo podatkowe. Staramy się uświadamiać i wskazywać naszym Klientom obszary ryzyka podatkowego oraz wspólnie z nimi wypracowywać rozwiązania, które pozwolą na minimalizację zagrożeń. Bezpośrednia i bliska współpraca doradcy z Klientem, zrozumienie jego biznesu oraz organizacji i zasad nią kierujących to naszym zdaniem warunki niezbędne do osiągnięcia celu. Dzięki nam Klient może skupić się na działalności operacyjnej i nie zaprzątać sobie głowy problemami natury finansowo-podatkowej.

Poprawne rozliczanie podatków jest gwarancją spokoju na wypadek kontroli podatkowej. Klientom zainteresowanym najwyższym standardem usług nasi doradcy podatkowi oferują wsparcie w formie bieżących porad, szczegółowych analiz, analiz transfer pricing, opinii podatkowych, audytów podatkowych. Świadczymy usługi planowania podatkowego, corporate tax compliance, vat compliance, oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie rozliczania pracy wykonywanej w Polsce przez cudzoziemców (tzw. expatów), opracowujemy także programy motywacyjne dla kadry zarządzającej. Nasi licencjonowani doradcy podatkowi będą wspierać Państwa w każdy możliwy sposób, który zapewni, że Państwa biznes jest prowadzony zgodnie z przepisami podatkowymi.

Rewolucja w transgranicznych rozliczeniach podatkowych

27 czerwca 2017
Tomasz BEGER
7 czerwca 2017 r. 68 krajów (w tym Polska) podpisało w Paryżu „Wielostronną Konwencję implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku” (ang. Multilateral Convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting), dalej: Konwencja lub MLC.

RSM Poland awansuje w rankingu największych firm doradztwa podatkowego w Polsce

23 czerwca 2017
23 czerwca 2017 roku "Rzeczpospolita" opublikowała kolejny, 11. już ranking firm doradztwa podatkowego. W zestawieniu największych firm według liczby doradców podatkowych RSM Poland zajęła 19. miejsce w Polsce, notując awans aż o 7 pozycji.

Split payment w VAT od 2018 roku?

19 czerwca 2017
Tomasz BEGER
12 maja 2017 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzający mechanizm tzw. podzielonej płatności w VAT (ang. split payment). Zgodnie z projektem, nowy mechanizm miałby obowiązywać już od 1 stycznia 2018 r.

Transakcja z kontrahentem wykreślonym z rejestru podatników

12 czerwca 2017
Piotr LISS
Organy podatkowe kwestionują odliczanie podatku VAT należnego z faktur wystawionych przez podmioty niezarejestrowane do celów VAT. Czy prawo do odliczenia podatku VAT zależy od rejestracji kontrahenta?

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – jak ją stosować w przypadku połączenia i podziału spółek oraz wymiany udziałów?

9 czerwca 2017
Dziś chciałbym przybliżyć Państwu wyrok TSUE w sprawie Euro Park Service i odpowiedzieć na pytanie, jak stosować klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania w przypadku połączenia i podziału spółek oraz wymiany udziałów.

Koniec sporu o wdowi grosz

8 czerwca 2017
Tomasz BEGER
15 maja 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę kończącą spór dotyczący opodatkowania sprzedaży nieruchomości dokonanej przed upływem pięciu lat od śmierci jednego z małżonków (sygn. akt II FPS 2/17).

Drukowanie paragonów w przypadku płatności mobilnej

2 czerwca 2017
Piotr LISS
Pojawił się przełomowy wyrok dotyczący drukowania paragonów w przypadku płatności mobilnej z użyciem telefonu komórkowego.

Obszary problemowe ulgi na działalność badawczo-rozwojową – wynagrodzenia i składki pracowników

1 czerwca 2017
Ostatni wpis na blogu dotyczący ulgi na działalność badawczo-rozwojową (dalej: ulga B+R) zakończyliśmy konkluzją, że pomimo liberalnego podejścia organów podatkowych, które pozwalają na korzystanie z niej przez szeroki krąg podatników, skuteczne wdrożenie ulgi wymaga pogłębionej analizy przepisów, które ją regulują – przede wszystkim w kontekście specyfiki działalności danego podatnika.

Enterprise Restructuring Under GAAR Scrutiny in Poland

31 maja 2017
Piotr WYRWA's comments for Bloomberg International Tax Monitor on Polish government stepping up efforts to improve tax collection by wielding a 2016 general anti-avoidance rule (GAAR).

Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania z ustawy o CIT

31 maja 2017
Wpływ wyroku TSUE w sprawie Euro Park Service na stosowanie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania wskazanej w art. 10 ust. 4 i ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Artykuł Piotra WYRWY dla seriwsu  INFOR.PL.

Strony

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość