RSM Poland
Języki

Języki

Doradztwo podatkowe

Kompleksowo wspieramy przedsiębiorców, oferując profesjonalne doradztwo podatkowe. Staramy się uświadamiać i wskazywać naszym Klientom obszary ryzyka podatkowego oraz wspólnie z nimi wypracowywać rozwiązania, które pozwolą na minimalizację zagrożeń. Bezpośrednia i bliska współpraca doradcy z Klientem, zrozumienie jego biznesu oraz organizacji i zasad nią kierujących to naszym zdaniem warunki niezbędne do osiągnięcia celu. Dzięki nam Klient może skupić się na działalności operacyjnej i nie zaprzątać sobie głowy problemami natury finansowo-podatkowej.

Poprawne rozliczanie podatków jest gwarancją spokoju na wypadek kontroli podatkowej. Klientom zainteresowanym najwyższym standardem usług nasi doradcy podatkowi oferują wsparcie w formie bieżących porad, szczegółowych analiz, analiz transfer pricing, opinii podatkowych, audytów podatkowych. Świadczymy usługi planowania podatkowego, corporate tax compliance, vat compliance, oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie rozliczania pracy wykonywanej w Polsce przez cudzoziemców (tzw. expatów), opracowujemy także programy motywacyjne dla kadry zarządzającej. Nasi licencjonowani doradcy podatkowi będą wspierać Państwa w każdy możliwy sposób, który zapewni, że Państwa biznes jest prowadzony zgodnie z przepisami podatkowymi.

Przełom w sprawie pierwszego zasiedlenia

11 grudnia 2017
Przemysław POWIERZA
16 listopada 2017 r. TSUE wydał ważny dla polskich podatników wyrok w sprawie spółki Kozuba Premium Selection sp. z o.o. (dalej: Spółka) przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. akt C-308/16). Orzeczenie rozwiewa wątpliwości związane z interpretacją pojęcia tzw. pierwszego zasiedlenia, którego prawidłowa wykładnia jest kluczowa dla rozpoznania obowiązku podatkowego lub zwolnienia w VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości.

Obowiązek podatkowy przy usługach

7 grudnia 2017
Przemysław POWIERZA
Kolejne zapytanie o wiążącą wykładnię przepisów unijnych w zakresie VAT trafiło do Trybunału Sprawiedliwości UE z Niemiec. Tamtejszy Federalny Trybunał Skarbowy (Bundesfinanzhof) postanowieniem z 21 czerwca br. (sygn. akt: V R 51/16) zwrócił się do unijnego sądu o rozstrzygnięcie, czy nienegowane od wielu lat rozwiązanie, zgodnie z którym większość podatników VAT rozlicza podatek należny wg daty wykonania świadczenia, a nie wg daty otrzymania płatności od swoich kontrahentów, jest zgodne z prawem Unii. Konieczność rozliczania podatku już w dacie dokonania dostawy lub wykonania usługi, ale jeszcze przed otrzymaniem zapłaty, powoduje, że to podatnik przejściowo finansuje koszt należnego podatku. Tymczasem wg wspólnego systemu podatku od wartości dodanej takie obciążenie – nawet przejściowo – nie powinno wystąpić.

TSUE rozstrzygnie, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w budowlance

5 grudnia 2017
Przemysław POWIERZA
28 listopada 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie (sygn. akt I FSK 65/16) o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalnego dotyczącego momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych i budowlano- montażowych. Biorąc pod uwagę ugruntowaną już niekorzystną dla podatników linię interpretacyjną i orzeczniczą, pytanie do TSUE to dobra wiadomość przede wszystkim dla branży budowlanej (ale nie tylko).

Limit kosztów w CIT w 2018 roku - usługi niematerialne, opłaty i należności za wartości niematerialne i prawne

30 listopada 2017
Piotr WYRWA
Od początku 2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy, które nakładają na podatników CIT limity kosztów uzyskania przychodów odnośnie wydatków na usługi niematerialne, z tytułu opłat za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości oraz odnośnie kosztów dotyczących przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek. Artykuł Piotra WYRWY dla seriwsu  INFOR.PL.

Wielka przeprowadzka poznańskich Urzędów Skarbowych

28 listopada 2017
Piotr LISS
Wielka przeprowadzka poznańskich Urzędów Skarbowych   W okresie od listopada 2017 r. do stycznia 2018 r. pięć poznańskich Urzędów Skarbowych wraz z Izbą Administracji Skarbowej zmieni swoją siedzibę.

NSA: Umowa przedwstępna też z ulgą

28 listopada 2017
Piotr LISS
Komentarz Piotra LISSA dla Dziennika Gazeta Prawna

Warsztat dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za nami

24 listopada 2017
W środę nasz Tax Consultant, Piotr WYRWA poprowadził otwarty warsztat dla studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który zorganizowało Studenckie Koło Naukowe TAX. Poruszony został temat transakcji wewnątrzwspólnotowych w VAT.

Własna działalność - jak wejść na rynek, minimalizując ponoszone koszty?

22 listopada 2017
Agnieszka KURKOWSKA
Piotr jest młodym rehabilitantem. Znamy się od lat. Słuchając o jego biznesowych pomysłach, zawsze zazdrościłam mu jego zaangażowania w nowe projekty i wyzwania. Dlatego też kiedy dwa lata temu zwrócił się do mnie z zapytaniem, jak wejść na rynek minimalizując ponoszone koszty, przystąpiłam do zgłębiania tematu.

Abuse of tax exemptions on dividends

20 listopada 2017
Piotr LISS
Abuse of tax exemptions on dividends: Piotr LISS's comments for Bloomberg International Tax Monitor.

Polish Investment Zone – New Tax Incentive for Investors in Poland

15 listopada 2017
Piotr WYRWA
According to the Deputy Prime Minister Mateusz Morawiecki’s declaration, the new Polish Investment Zone will result in ‘‘every square kilometre of Poland becoming an attractive investment zone’’. Piotr WYRWA's comments for Bloomberg BNA: European Tax Service. 

Strony

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość