RSM Poland
Języki

Języki

IPO

Pierwsze oferty publiczne, czyli IPO (ang. Initial Public Offering) nie są tylko źródłem zdobywania kapitału potrzebnego do dalszego rozwoju firmy. Debiut przedsiębiorstwa na giełdzie papierów wartościowych przyczynia się również do wzrostu rozpoznawalności marki i produktów.

Wprowadzanie spółki na giełdę przeprowadzone w odpowiedni sposób i w dobrym momencie może być efektywnym sposobem rozwoju firmy. Ważnym czynnikiem udanego IPO jest przeprowadzenie go przy wsparciu zewnętrznych doradców, którzy zadbają o prawne i organizacyjne zagadnienia procesu.

Oferujemy podmiotom pragnącym zadebiutować na rynku publicznym profesjonalne doradztwo, obejmujące między innymi weryfikację sprawozdań finansowych, wycenę przedsiębiorstwa na potrzeby ustalenia ceny emisyjnej akcji, opracowanie polityki rachunkowości wraz z bieżącym wsparciem podczas jej wdrażania a także pomoc przy sporządzeniu części finansowej prospektu emisyjnego.